ایران

ایران - 235

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود.

این قسمت : گزارش هایی از معرفی سهم الدین زمانی پدیدآورنده اولین و بزرگترین قرآن مصور، فناوری نانو در بازیافت پس آب ها در تبریز و معرفی باغات مرکبات استان کرمان

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها