به ایران جاودانی ام

به ایران جاودانی ام

این مستند با موضوع زندگی و تلاش های علمی « احمد اقتداری» پدر مطالعات خلیج فارس ساخته شده است. همچنین در این مستند بخش هایی از تاریخ معاصر و برخی مسایل مربوط به خلیج فارس مورد بازخوانی قرار می گیرد.

سایر قسمت‌ها

>> > 1 < << 

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها