شکوفه های زیتون

شکوفه های زیتون - 12

مجموعه مستند "شکوفه های زیتون" در رویکردی نو و با بهره گیری از انبوهی از تصاویر کمتر دیده شده به تحقیق و انعکاس واقعیت سرنوشت 26 هنرمند و نخبه فرهنگی آمریکایی و اروپایی یهودی و مسیحی حامی فلسطین می پردازد.

این قسمت : فرهیختگان تاریخ پژوه دانشگاهی، معروف به مورخین نواندیش که علیه تاریخ جعلی صهیونیستی دست به افشاگری زدند.

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها