فاز

فاز - 12

مجموعه مستند «فاز»؛ ( فرزند ایران‌ زمین ) عنوان مستند مسابقه ای است كه به دنبال ترغیب مشارکت نوجوانان در حل مشکلات اجتماعی از طریق الگوسازی نوجوانان فعال و آفرینش گر است.

این قسمت : رقابت گروه ها در ساخت فیلم مستند با موضوع دوخت کیسه های پارچه ای با پارچه های قابل بازیافت توسط زنان سرپرست خانوار

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها