سمفونی زاینده رود

سمفونی زاینده رود - 8

این مجموعه در هر قسمت با موضوعات جداگانه به علل به وجود آمدن پدیده خشکسالی زاینده رود می پردازد.

او مثبت او منفی

منطقه توریستی باتلاق گاوخونی

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها