سمفونی زاینده رود

سمفونی زاینده رود - 10

این مجموعه در هر قسمت با موضوعات جداگانه به علل به وجود آمدن پدیده خشکسالی زاینده رود می پردازد.

زنان تالاب - تلاش زنان ساکن حاشیه تالاب گاوخونی برای حفظ و احیای این تالاب

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها