ایران

ایران - 244

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود. با ما همراه شوید.

گزارشهایی از جزایر پارک ملی دریایی نخیلو، تهمادون و ام الگرم و پارک ملی خارتوران و باغ موزه نارنجستان

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها