ایران

ایران - 251

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود. با ما همراه شوید.

گزارشهایی از غذاهای سنتی ابرکوه در استان یزد، خانه های قدیمی دوران قاجار در تهران و روستای تاریخی میمند و خانه های سنگی آن در استان کرمان

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها