ایران

ایران - 252

در این برنامه به مشاغل، هنرها و رسوم مختلف در جای جای کشورمان پرداخته می شود. با ما همراه شوید.

گزارشهایی از صنایع دستی ابر کوه در استان یزد، و معرفی خیابان ولیعصر تهران، بلندترین خیابان خاورمیانه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها