یک چکه ماه

یک چکه ماه - 72

مستند « یک چکه ماه » در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است.

معرفی خانم فاطمه عظیمی (ارمغانی) آموزگار بازنشسته که دست به تاسیس گلخانه زده است.

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها