خونه رو

خونه رو

سرقت و دزدی از منازل و مغازه ها و گفتگو با یکی از سارقین که پس از آزادی از زندان این امر را کنار گذاشته و از تجارب خود می گوید.

سایر قسمت‌ها

>> > 1 < << 

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها