مکاتب شرقی (هندو، بودا، لامائیسم، تائو، کنفسیوس و شینتو)- مکاتب غربی (مسیحیت، یهودیت و فرقه های وابسته)
ناشر کتاب : مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما- اداره کل پژوهشهای اسلامی

سال نشر : 1396
شمارگان : 1500
تعداد صفحات : 748
تاریخ ثبت : چهارشنبه 22 آذر 1396
تاریخ ویرایش : چهارشنبه 22 آذر 1396