کتاب «تاریخ نوین سینمای مستند» نوشته بتسی ا. مک‌لِین و با ترجمه‌ی گروهی به سرپرستی مازیار اسلامی از سوی انتشارات رونق منتشر شده است .

 

تاريخ سينماي مستند جهان، آکنده از فراز و فرودهاي انديشمندانه است که با تاريخ کشورهايي که هريک در اين سينما حرفي براي گفتن داشته‌اند، پيوند خورده است. سينماي مستند، سينماي روايت‌ها است، روايت‌هايي به خصوص از نوع زندگي، غم و شادي، جنگ و صلح و از نوع يافتن حقيقت در سرزمين‌هاي دور يا نزديک. کتاب تاريخ نوين سينماي مستند، در طي فصل‌هاي گوناگون، به بازنگري تاريخي سينماي مستند يک صد و ده ساله پرداخته است. شيوه‌هاي براي انديشيدن به فيلم مستند، مستند براي تلويزيون، ورود ويدئو، سينماي حقيقت محور، سنت مستند درقرن بيست و يکم از محورهاي اصلي کتاب است.

صفحه2 از2