• نحوه نمایش:
داستان های ناگفته

داستان های ناگفته

این برنامه به شرح رشادت های خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حملات دشمن بعثی در شهریور و مهرماه سال 1359 می پردازد.

4 قسمت پخش شده
 • داستان های ناگفته - 4

  این برنامه به شرح رشادت های خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حملات دشمن بعثی در شهریور و مهرماه سال 1359 می پردازد.

 • داستان های ناگفته - 3

  این برنامه به شرح رشادت های خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حملات دشمن بعثی در شهریور و مهرماه سال 1359 می پردازد.

 • داستان های ناگفته - 2

  این برنامه به شرح رشادت های خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حملات دشمن بعثی در شهریور و مهرماه سال 1359 می پردازد.

 • داستان های ناگفته - 1

  این برنامه به شرح رشادت های خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حملات دشمن بعثی در شهریور و مهرماه سال 1359 می پردازد.

>> > 1 < <<