• نحوه نمایش:
دوربین مستند

دوربین مستند

مجموعه «دوربین مستند» با هدف به تصویر کشیدن مسائل اجتماعی، فرهنگی و هنری ایران، در شبکه مستند سیما تولید می شود. این مجموعه متنوع در قالب قسمت های کوتاه 5 تا 7 دقیقه ای هر بار یکی از مسائل روز جامعه را در قاب دوربین می برد. 

99 قسمت پخش شده
>> > 1 2 3 4 5  ... < <<