• نحوه نمایش:
خسته نباشید

خسته نباشید

برنامه «خسته نباشید» سعی دارد یک روز کاری مشاغل سخت و جذاب را با بیانی متفاوت از آنچه که تا به حال در تلویزیون دیده اید به تصویر بکشد. "میثم راز فر" تهیه کننده این مجموعه با اتکا به تجربه بازیگریش جلوی دوربین آمده تا مشقتهای یک روز کاری این مشاغل را تجربه کند.

14 قسمت پخش شده
 • خسته نباشید - خلبانی

  برنامه خسته نباشید سعی دارد یک روز کاری مشاغل سخت و جذاب را با بیانی متفاوت از آنچه که تا به حال در تلویزیون دیده اید به تصویر بکشد. میثم راز فر تهیه کننده این مجموعه با اتکا به تجربه بازیگریش جلوی دوربین آمده و این بار در نیروی هوایی ارتش حاضر شده و در نقش یک خلبان جنگنده ظاهر می شود تا سختی های این شغل را تجربه کند.

 • خسته نباشید - گاوداری

  برنامه خسته نباشید سعی دارد یک روز کاری مشاغل سخت و جذاب را با بیانی متفاوت از آنچه که تا به حال در تلویزیون دیده اید به تصویر بکشد. میثم راز فر تهیه کننده این مجموعه با اتکا به تجربه بازیگریش جلوی دوربین آمده و این بار به یک گاوداری سر زده است و تلاش می کند در یک روز کمی کار مراقبت از گاوها را یاد بگیرد.

 • خسته نباشید - نایلون سازی

  برنامه خسته نباشید سعی دارد یک روز کاری مشاغل سخت و جذاب را با بیانی متفاوت از آنچه که تا به حال در تلویزیون دیده اید به تصویر بکشد. میثم راز فر تهیه کننده این مجموعه با اتکا به تجربه بازیگریش جلوی دوربین آمده و این بار در یک کارخانه تولید نایلون در نقش یک کارگر این واحد تولیدی ظاهر می شود و به ایفای نقش می پردازد.

 • خسته نباشید - شیشه گری

  برنامه خسته نباشید سعی دارد یک روز کاری مشاغل سخت و جذاب را با بیانی متفاوت از آنچه که تا به حال در تلویزیون دیده اید به تصویر بکشد. میثم راز فر تهیه کننده این مجموعه با اتکا به تجربه بازیگریش جلوی دوربین آمده و این بار در یک کارگاه شیشه گری حاضر شده و در نقش یک شیشه گر ظاهر می شود تا سختی های این شغل را تجربه کند.

 • خسته نباشید - نانوایی

  برنامه خسته نباشید سعی دارد یک روز کاری مشاغل سخت و جذاب را با بیانی متفاوت از آنچه که تا به حال در تلویزیون دیده اید به تصویر بکشد. میثم راز فر تهیه کننده این مجموعه با اتکا به تجربه بازیگریش جلوی دوربین آمدهو این بار در یک نانوایی سنگکی و در نقش یک شاگرد نانوا ظاهر می شود تا سختی های این شغل را تجربه کند.

 • خسته نباشید - کوره پز خونه

  برنامه خسته نباشید سعی دارد یک روز کاری مشاغل سخت و جذاب را با بیانی متفاوت از آنچه که تا به حال در تلویزیون دیده اید به تصویر بکشد. میثم راز فر تهیه کننده این مجموعه با اتکا به تجربه بازیگریش جلوی دوربین آمده و این بار در یک کوره آجر پزی و در کسوت یک کارگر کوره پزخانه ظاهر می شود تا سختی ها و مشقات یک روز کاری این عزیزان را تجربه کند.

 • خسته نباشید - رفتگر

  برنامه خسته نباشید سعی دارد یک روز کاری مشاغل سخت و جذاب را با بیانی متفاوت از آنچه که تا به حال در تلویزیون دیده اید به تصویر بکشد. میثم راز فر تهیه کننده این مجموعه با اتکا به تجربه بازیگریش جلوی دوربین آمده و این بار در قامت یک رفتگر ظاهر می شودتا سختی ها و مشقات یک روز کاری این عزیزان را تجربه کند.

 • خسته نباشید - باغ وحش

  برنامه خسته نباشید سعی دارد یک روز کاری مشاغل سخت و جذاب را با بیانی متفاوت از آنچه که تا به حال در تلویزیون دیده اید به تصویر بکشد. میثم راز فر تهیه کننده این مجموعه با اتکا به تجربه بازیگریش جلوی دوربین آمده و این بار در کسوت یک نگهبان باغ وحش ظاهر شده تا سختی ها و مشقات یک روز کاری این عزیزان را تجربه کند.

 • خسته نباشید - دباغی

  برنامه خسته نباشید سعی دارد یک روز کاری مشاغل سخت و جذاب را با بیانی متفاوت از آنچه که تا به حال در تلویزیون دیده اید به تصویر بکشد. میثم راز فر تهیه کننده این مجموعه با اتکا به تجربه بازیگریش جلوی دوربین آمده تا مشقتهای یک روز کاری یک دباغ را تجربه کند.

 • خسته نباشید - محیط بان

  برنامه خسته نباشید سعی دارد یک روز کاری مشاغل سخت و جذاب را با بیانی متفاوت از آنچه که تا به حال در تلویزیون دیده اید به تصویر بکشد.میثم راز فر تهیه کننده این مجموعه با اتکا به تجربه بازیگریش جلوی دوربین آمده و این بار در قامت یک محیط بان ظاهر شده تا مشقتهای یک روز کاری این عزیزان را تجربه کند.

>> > 1 2 < <<