• نحوه نمایش:
من نباید زنده باشم

من نباید زنده باشم

او چگونه زنده مانده است تا بتواند داستان خود را برای ما بازگو کند؟ علاقه مندان به حوادث طبیعی و مستندهای ماجراجویانه این برنامه را از دست نمی دهند. " من نباید زنده باشم" هر قسمت به سراغ افرادی که دچار حادثه های مرگ آوری نظیرتصادف های شدید، غرق شدن، برق گرفتگی و شده اند می رود و با یادآوری حادثه و بازسازی آن از سوی بازیگران، به بازگویی لحظه های سخت و هیجان انگیز می پردازد.

10 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<