• نحوه نمایش:
کلکسیونرهای ایرانی

کلکسیونرهای ایرانی

این مجموعه مستند به سراغ کلکسیون دارانی رفته است که آثار ارزشمندی همچون (قرآن های قدیمی - کتابهای قدیمی - نسخ خطی- فسیل های نقاشی- قفل و در- مهر و تمبر و پاکت- لباس- ادوات جنگی و…) را به شکلهای مختلف جمع آوری و حفظ و نگهداری کرده اند.

13 قسمت پخش شده
>> > 1 2 < <<