• نحوه نمایش:
آخرین روزهای زمستان

آخرین روزهای زمستان

این مجموعه روایت زندگی شهید حسن باقری با نام واقعی غلامحسین افشردی از جوانترین فرماندهان ایران در دوران جنگ ایران و عراق است که در هنگام شهادت سمت قائممقامی فرمانده نیروی زمینی سپاه را برعهده داشت.

10 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<