• نحوه نمایش:
فرماندهان

فرماندهان

این مجموعه به شرح سرگذشت اجمالی فرماندهان مختلف دوران هشت سال دفاع مقدس می پردازد کارگردان : علی حمید

29 قسمت پخش شده
>> > 1 2 3 < <<