• نحوه نمایش:
یک چکه ماه

یک چکه ماه

مستند «یک چکه ماه» در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است. تهیه کننده و کارگردان : نازنین پیرکاری

74 قسمت پخش شده
 • یک چکه ماه - 75

  مستند یک چکه ماه در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است. علیرضا استیکی، مربی بوکس در تیم امید بوکس کشور

 • یک چکه ماه - 74

  مستند یک چکه ماه در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است. خجسته حمامی، زنی به سابقه اعتیاد که اکنون به ترک اعتیاد معتادان دیگر کمک میکند.

 • یک چکه ماه - 73

  مستند یک چکه ماه در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است. معرفی رسول حق شناس، فعال فرهنگی در حوزه نمایش که با وجود ابتلا به بیماری صرع به تئاتردرمانی برای بیماران سندروم داون می پردازد.

 • یک چکه ماه - 72

  مستند یک چکه ماه در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است. معرفی خانم فاطمه عظیمی (ارمغانی) آموزگار بازنشسته که دست به تاسیس گلخانه زده است.

 • یک چکه ماه - 71

  مستند یک چکه ماه در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است. معرفی آقای سعید یاوریان و اقدامات او برای کمک به ازدواج جوانان

 • یک چکه ماه - 70

  مستند یک چکه ماه در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است. معرفی خانم هما نادریان که از زندگی خود و درمان دو پسر مبتلا به اوتیسم خود میگوید.

 • یک چکه ماه - 69

  مستند یک چکه ماه در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است. معرفی حسین علیمرادی، فعال جهادی در منطقه دشتیاری و تلاش های فرهنگی و عمرانی او

 • یک چکه ماه - 68

  مستند یک چکه ماه در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است. مجتبی قرهگوزلو و گروه های جهادی برای مقابله با کرونا

 • یک چکه ماه - 67

  مستند یک چکه ماه در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است. احمدرضا شاه حسینی، قهرمان نابینای فوتبال در تیم ملی فوتبال نابینایان و دارای مقام های ملی و بین المللی

 • یک چکه ماه - 66

  مستند یک چکه ماه در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است. علیرضا جمالی، جوان مخترع و کارآفرین اهل شیراز

 • یک چکه ماه - 65

  مستند یک چکه ماه در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است. معرفی سید جواد موسوی که فلج اطفال مانع رسیدن او به اهدافش نشده است.

 • یک چکه ماه - 64

  مستند یک چکه ماه در هر قسمت زندگی افرادی را زیر ذره بین می برد که قبلا شرایط مناسبی نداشته اند و یک تحول در زندگی هر کدام، اوضاعشان را تغییر داده است. معرفی آقای اشکان تقی پور، فعال در حوزه سلامت و آموزش کودکان

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<