• نحوه نمایش:
قصه های انقلاب

قصه های انقلاب

این برنامه با به تصویر کشیدون اربعین شهدای شهرها مختلف ایران، یاد مبارزات انقلابی آنان را زنده نگه می دارد. کارگردان : مهدی شامحمدی هر شنبه ساعت 20:00

7 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<