• نحوه نمایش:
تلاش ایرانی

تلاش ایرانی

این مجموعه مستند تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان کشور را در راستای ارتقا تولید ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی به تصویر می کشد.  

71 قسمت پخش شده
>> > 1 2 3 4 5  ... < <<