• نحوه نمایش:
مطبخ

مطبخ

تاریخچه تعدادی از خوراک ها و غذاهای سنتی ایران در این مجموعه برنامه مورد بررسی قرار می گیرد. این خوراک از چه زمانی وارد کشور شده اند و تاریخچه آنها چیست؟ تهیه کننده : حسام اسلامی

4 قسمت پخش شده
 • مطبخ - شیرینی

  تاریخچه تعدادی از خوراک ها و غذاهای سنتی ایران در این مجموعه برنامه مورد بررسی قرار می گیرد. این خوراک از چه زمانی وارد کشور شده اند و تاریخچه آنها چیست؟

 • مطبخ - کباب

  تاریخچه تعدادی از خوراک ها و غذاهای سنتی ایران در این مجموعه برنامه مورد بررسی قرار می گیرد. این خوراک از چه زمانی وارد کشور شده اند و تاریخچه آنها چیست؟

 • مطبخ - خورشت

  تاریخچه تعدادی از خوراک ها و غذاهای سنتی ایران در این مجموعه برنامه مورد بررسی قرار می گیرد. این خوراک از چه زمانی وارد کشور شده اند و تاریخچه آنها چیست؟

 • مطبخ - دیزی

  دیزی (آبگوشت) غذای محبوب بسیاری از ایرانی هاست. اما این خوراک از چه زمانی وارد کشور شده است و تاریخچه آن چیست؟ با ما همراه شوید. 

>> > 1 < <<