• نحوه نمایش:
شکوفه های زیتون

شکوفه های زیتون

مجموعه مستند "شکوفه های زیتون" در رویکردی نو و با بهره گیری از انبوهی از تصاویر کمتر دیده شده به تحقیق و انعکاس واقعیت سرنوشت 26 هنرمند و نخبه فرهنگی آمریکایی و اروپایی یهودی و مسیحی حامی فلسطین می پردازد. کارگردان : مجتبی لطفی کرامتی

13 قسمت پخش شده
>> > 1 2 < <<