• نحوه نمایش:
پریدن از روی آتش

پریدن از روی آتش

این برنامه به زندگی و تلاش های دکتر علی اکبر جلالی در زمینه آی تی در کشورمان می پردازد. کارگردان : محمد صنگوری

1 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<