• نحوه نمایش:
ابراهیم

ابراهیم

سه دهه فعالیت شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه، و سیر زندگی ایشان و ارتباط او با انقلاب اسلامی ایران در این برنامه بررسی می شود. کارگردان : حسین احمدی

1 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<