• نحوه نمایش:
اهل آب

اهل آب

مستند « اهل آب » با اهمیت دادن به کار زنان جزیره هنگام در دریا، قصد دارد زندگی یکی از زنان ماهیگیر که زندگی فرزندانش را با درآمد از راه صیادی و فروش ماهی کسب می کند، به تصویر بکشد. تهیه کننده و کارگردان : آزاده بی‌زار گیتی

1 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<