• نحوه نمایش:
تکیه بر باد - سری دوم

تکیه بر باد - سری دوم

معضلات و بزهکاریهای اجتماعی در میان جوانان و فقر اجتماعی و فرهنگی و گرایش به اعتیاد، سرقت و ... در این مستند مورد بررسی قرار می گیرند. تهیه کننده و کارگردان : محمدرضا زیدی

12 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<