• نحوه نمایش:
در کنار متن

در کنار متن

مجموعه مستند « در کنار متن » از زوایای مختلف به موضوع حاشیه‌نشینی در کشور و تبعات آن می پردازد. تهیه کننده و کارگردان : مریم‌السادات مؤمن‌زاده

12 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<