• نحوه نمایش:
سوریه، دوران گذر

سوریه، دوران گذر

این مستند به کشور سوریه بعد از جنگ پرداخته و از تلاش مردم این کشور و کمک های ایران برای باز سازی می گوید. کارگردان : محمد مهدی خالقی

3 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<