• نحوه نمایش:
ایرانیش

ایرانیش

مستند « ایرانیش » به تولید ملی و اقتصاد مقاومتی پرداخته و از راهکار های بهبود تولید می گوید. تهیه کننده و کارگردان : روح الله رحیمی

14 قسمت پخش شده
>> > 1 2 < <<