• نحوه نمایش:
جام جهانی به روایت فیفا

جام جهانی به روایت فیفا

این مجموعه برنامه به روایت چگونگی شکل گیری جام جهانی فوتبال توسط فیفا و تاریخچه آن از نخستین دوره در 1930 اروگوئه تا کنون می پردازد.

17 قسمت پخش شده
>> > 1 2 < <<