• نحوه نمایش:
دوباره زندگی (2)

دوباره زندگی (2)

این مستند در خصوص چالش های یک خانواده ایرانی از جمله جایگاه زن در خانواده، مشکلات ازدواج و تصمیم گیری درباره این مسائل می باشد. تهیه کننده و کارگردان : عبدالله حاجی محمدی

10 قسمت پخش شده
>> > 1 < <<