• نحوه نمایش:
مهربانی

مهربانی

این برنامه به تلاش ها و مجاهدت های کادر درمانی بیمارستان شریعتی مشهد برای بهبود بیماران مبتلا به ویروس کرونا می پردازد.

1 قسمت پخش شده
  • مهربانی

    این برنامه به تلاش ها و مجاهدت های کادر درمانی بیمارستان شریعتی مشهد برای بهبود بیماران مبتلا به ویروس کرونا می پردازد.

>> > 1 < <<