• نحوه نمایش:
فرزندان تسلا

فرزندان تسلا

این مستند روایتی از ایده ها، ابداعات و اختراعات نیکولا تسلا در مورد مدارهای الکتریکی، خودروهای برقی و خورشیدی است.

1 قسمت پخش شده
  • فرزندان تسلا

    این مستند روایتی از ایده ها، ابداعات و اختراعات نیکولا تسلا در مورد مدارهای الکتریکی، خودروهای برقی و خورشیدی است.

>> > 1 < <<