• نحوه نمایش:
نردبان - سری چهارم

نردبان - سری چهارم

نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است.

61 قسمت پخش شده
 • نردبان - 60

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. گفتگوی حامد شکیبانیا و توماج دانشبهزادی/ دربارهی دراماتورژی در فیلم مستند، رابطهی فیلم مستند و تئاتر، و تئاتر درمانی ✓ پیشنهاد مستند: رابطه و تعامل تئاتر و فیلم مستند/ ده مستند به انتخاب گاردین ✓ بستهی پیشنهادی مستند: دو فیلم مستند دربارهی تئاتر ✓ اکران: رنج زیر پوست/ به کارگردانی محسن جعفری راد بستهی پیشنهاد مستند: دربارهی سه فیلم شاخص سینمای داستانی و پشت صحنهی آنها (هیچکاک، کوبریک و کاپولا) ✓ پیشنهاد کتاب: دگرخوانی سینمای مستند: محمدرضا اصلانی/ به همراه خوانش برشی از کتاب ✓ امید بلاغتی: پیشنهادهایی از تاریخ سینمای مستند ایران- یک

 • نردبان - 59

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. گفتگوی حامد شکیبانیا و مرتضی پورصمدی (فیلمبردار شاخص سینمای ایران) گفتگوی حامد شکیبانیا و محسن یزدی (مدیر شبکهی مستند و دبیر جشنوارهی تلویزیونی مستند) مروری بر سینمای مستند و چالش انتخاب پیشنهاد مستند: حانیه یوسفیان فیلمهای مستندی که سینما در آن نقش بسزایی ایفا میکنند... + Under the Sun + Farewell to Hollywood + Father and Son مستندباز: سهگانهی نبرد شیلی/ به کارگردانی پاتریشیو گوسمان نوشتهی ارسالی از بهنام وزیریزاده (معلم بازنشسته و کارگردان تئاتر)- گیلان عکاسی: سیندی شرمن عکسهای سینمایی بدون عنوان (خودنگاره) پیشنهاد کتاب: دوربین شخصی سینمای ذهنی و فیلم جستار نوشتهی لائورا راسکارلی ترجمهی محمدرضا فرزاد

 • نردبان - 58

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. گفتگوحامد شکیبانیا و امید بلاغتی دربارهی ادوارد برتینسکی و محیط زیست معرفی مستندساز: ادوارد برتینسکی + هنر خاکی (لند آرت) + مناظر مصنوعی + واترمارک + آنتروپوسن: عصر بشر کارگاه تجربه: گفتوگوی وزیر محیط زیست کانادا با سه کارگردان فیلم مستند آنتروپوسن: عصر بشر نمایش مستندی کوتاه دربارهی ادوارد برتینسکی گزارشی از نمایشگاه عکاسی برتینسکی در دورهی همهگیری کرونا + و دو گزارش از دو نمایشگاه عکس دیگر از برتینسکی... و گفتوگو با وی. بستهی پیشنهادی و معرفی فیلم مستند: مرتبط با محیط زیست + A Plastic Ocean + The Age of Stupid عکاسی مستند: تعدادی عکس خبری دربارهی محیط زیست گفتوجو: پرسشهای متداول محمد حدادی و افسانه سالاری + مستند هیبریدی و خلاق!؟ + تدوینگر، کارگردان دوم است؟!

 • نردبان - 57

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. گفتگوی حامد شکیبانیا و حانیه یوسفیان پیشنهاد سه فیلم مستند و دربارهی فیلم مستند دیک جانسن مرده و موضوع فراموشی/آلزایمر محمد حدادی و سیاوش جمالی سطح تعامل کارگردان و فیلمبردار معرفی فیلمهای مستند + دیک جانسن مرده! به کارگردانی کرستن جانسن + و First Cousin Once Removed، به کارگردانی آلن برلینر کارگاه تجربه: آلن برلینر و کرستن جانسن تجربهی آلزایمر، مرگ و ... در تولید فیلم مستند تجربه: کرستن جانسن + تدوین فیلم مستند دیک جانسن مرده! + فرایند تولید فیلم مستند دیک جانسن مرده! بستهی پیشنهادی فیلم مستند: مرتبط با فراموشی + The Winner Loser + Alive Inside + Monster In the Mind عکاسی مستند: چنی اور مجموعهی پدر، پسر، بیماری و دوربین

 • نردبان - 56

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. مستندساز: میلاد محمدی ۲۸ مرداد و کودتا مروری بر فیلمهای مستند روز کودتا، نخستوزیر پنج روزه، عشق شمعدانیها، عدل مظفر، و ... تجربه: حسن نوزادیان طراحی و تصویرسازی فیلم مستند محاکمه گفتگو حامد شکیبانیا و شاهرخ کیواننیا دربارهی فرهنگ عاشورایی در جبهه عکاسی مستند: عکسهای عاشورایی عکسهایی از مهدی قاسمی، سهیل زندآذر، و وحید قاسمی زرنوشه عکاس مستند: پوریا ترابی روضههای خانوادگی و کودکان

 • نردبان - 55

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. گفتوگوی حامد شکیبانیا و هانیه یوسفیان دربارهی فراموشی و فیلم مستند پدر، مادر، علی، رضا و من به کارگردانی هانیه یوسفیان معرفی فیلم مستند پدر، مادر.... ✓ عکاس مستند: جلال شمسآذران مجموعه عکس تلخی فراموش شدن ✓ گفتوجو: پرسشهای متداول محمد حدادی و مهدی باقری/ دربارهی فیلمهای خانوادگی و ... ✓ و اینک مستند: ارسن ولز ✓ کارگاه تجربه: بیل نیکولز و ارول موریس

 • نردبان - 54

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. گفتوگوی حامد شکیبانیا و امید بلاغتی: با موضوع نوجوان در فیلم مستند برشهایی از فیلم خواب ابریشم (ناهید رضایی) ✓ مستندساز: وحید فرجی زندگی پس از جنگ: هیروشیما و ویتنام برشهایی از فیلمهای مستند تولد در زمین سوخته و خاطرات نارنجی ✓ گفتوجو: پرسشهای متداول محمد حدادی و مرتضی پایهشناس برشی از فیلم مستند گلولهباران (مرتضی پایهشناس و حسین مومن) ✓ مستند خلاق: حسین جمشیدی گوهری- بخش دوم فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه (مرتضی پایهشناس) ✓ معرفی کتاب: سعید باقرزاده/مدیر مسئول انتشارات لگا چهار کتاب دربارهی عباس کیارستمی ✓ پیشنهاد مستند دربارهی نوجوانان ✓ عکاسی مستند: نوجوانان عکاس نوجوانان در قرنطینه عکاسی میکنند.

 • نردبان - 53

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. گفتوگو با محمدرضا فرطوسی + در جنوب غربی ایران چه میگذرد؟! ✓ گفتوجو: پرسشهای متداول محمد حدادی و مرتضی پایهشناس ✓ مستند خلاق: حسین جمشیدی گوهری دربارهی فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه ✓ عکاسی مستند: امیر عبیداوی و گزارشی تصویری از وضعیت تالاب هورالعظیم ✓ پیشنهاد تماشای فیلم مستند- ۲: آب و مسئلهی کمبود آب ✓ برشهایی از فیلمهای مستند + ایران جنوب غربی: محمدرضا فرطوسی + فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه: مرتضی پایهشناس

 • نردبان - 52

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. گفتگوبا محمدصادق دهقانی پوپولیسم در مستندهای محیط زیستی امید یا ناامیدی؟! نمایش فیلم مستند کوتاه بحران جهانی آب صحنههای دیده نشدهای از فیلم مستند مادرکشی گفتگوبا محسن ظریفیپور فیلم مستند نیسان و مردمان هورالعظیم پیشنهاد تماشای فیلم مستند: آب و مسئلهی کمبود آب برشهایی از فیلمهای مستند + مادرکشی: کمیل سوهانی + خرمشهر جمعیت ۷۵ میلیون نفر: امیرحسین نوروزی + تمدن آبی خوزستان: فرشاد فداییان + ایران جنوب غربی: محمدرضا فرطوسی + نیسان: محسن ظریفیپور + مجموعه مستند امیدبان: محمدصادق دهقانی

 • نردبان - 51

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. گفتگوبا محمدصادق باطنی + از نوجوانان؟!... یا برای نوجوانان؟!... پیشنهاد تماشای فیلم مستند برای کودکان و نوجوانان توسط انجمن بینالمللی فیلم مستند (IDA) تجربه: مهدی آزادی نورپردازی در سینمای مستند- بخش دوم ✓ معرفی فیلم مستند ول ✓ و اینک مستند: ارسن ولز (بخش چهار) پرترهی جینا- وقتی سوژه، از فیلم راضی نباشد.

 • نردبان - 50

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. گفتوگو با احمد میراحسان در لاهیجان نسبت فلسفه و سینمای عباس کیارستمی مروری بر آثار مستند عباس کیارستمی گفتوگوی امید بلاغتی و پیروز کلانتری جهان مستند عباس کیارستمی کارگاه تجربه: ارول موریس و بیل نیکولز دخالت در واقعیت و طبیعت

 • نردبان - 49

  نردبان در فصل جدید، با رویکرد تا حدی متفاوت، بیشتر از گذشته نگاه جدی به فیلم مستند خواهند داشت. بخش نقد و تحلیل فیلمهای مستند، همسو با موضوع پروندههای مدنظر، گفتوگو با فیلمسازان و عکاسان مستند برجستهی ایرانی و خارجی، معرفی مستندسازان، در کنار بستههای آموزشی (کارگاه تجربه) و نمایش آثار ارسالی در زمینهی فیلم و عکس، از شاخصههای اصلی برنامه است. گفتگو: میثم غلامی/ سوژهی فیلم فریاد رو به باد به همراهبرشی از فیلم گفتگوی کوتاه با عطا مهراد و سیاوش جمالی و اینک مستند: اورسن ولز- بخش اول سوژه: نقاشیهای دیواری روستای باستانی یزدل/ مهدی سلمان مستندباز: قالیبافی ذهنی/ روستای شند معصومه- خراسان جنوبی گفتگو با محمد حدادی و افسانه سالاری تفاوت آموزش سینمای مستند در ایران و جهان؟! مستند خلاق؟!

>> > 1 2 3 4 5  ... < <<