آیا شبکه مستند نگاه ویژه ای به گردشگری دارد؟

در پاسخ به سوال شما باید بگوییم بله، شبکه مستند سیما برنامه های ویژه ای در حوزه گردشگری دارد. در این راستا شبکه مستند با راه اندازی وب سایت "مستند و گردشگری" علاوه بر پوشش ویژه این حوزه، راه های تعامل مخاطبان علاقه مند به تاریخ و طبیعت کشورمان ایران را به شبکه مستند قوی تر کرده است.

ورود سریع به سایت "مستند و گردشگری" :http://tourism.doctv.ir