سیمرغ: سیمرغ - جلسه مجلس در نخستین روز تجاوز رژیم بعث

سیمرغ

سیمرغ - جلسه مجلس در نخستین روز تجاوز رژیم بعث

بیننده تصاویری از جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نخستین روز تجاوز رژیم بعث عراق به ایران در سال 1359 است. آیت الله هاشمی رفسنجانی در همین رابطه در مجلس سخنرانی می کند. 

نظر دادن