تاریخ شفاهی ایران: تاریخ شفاهی ایران _ 235 _ مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری 1368

تاریخ شفاهی ایران

تاریخ شفاهی ایران _ 235 _ مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری 1368

بیننده تصاویری از مراسم تنفیذ حکم پنجمین دوره ریاست جمهوری به آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرداد ماه سال 1368 باشید. 

نظر دادن