آیت الله هاشمی رفسنجانی در آئینه مستند
آیت الله هاشمی رفسنجانی در آئینه مستند

آیت الله هاشمی رفسنجانی در آئینه مستند

رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین انقلاب، امام و رهبری که روز گذشته دعوت حق را لبیک گفت به مخاطبان محترم شبکه مستند تسلیت می گوییم.

به همین مناسبت تصاویر تاریخی را که در مستندها از ایشان موجود بود، جمع آوری و در قالب این مطلب منتشر می کنیم.