ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان
ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان

ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان

شبکه مستند برای ماه مبارک رمضان ویژه برنامه هایی از جمله «تاریخ شفاهی ایران»، «حدیث سرو»، «قصه رسیدن»، «یک پذیرایی ساده»، «برای مهمانی»، «یک چکه ماه» و «باریکه نور» را در نظر گرفته است.