فیلم کوتاه - سری دوم: فیلم کوتاه - 25

فیلم کوتاه - سری دوم

فیلم کوتاه - 25

در هر قسمت زندگی و کار یکی از فیلمسازان فیلم کوتاه به صورت یک مستند کوتاه بین آیتم های برنامه پخش می شود.

این قسمت : آموزش فیلمسازی با علی درخشنده، نمایش فیلم بلعیده شده و گفتگو با فریبا کامران بازیگر

نظر دادن