همسفر: همسفر _ ارومیه _ 1

همسفر

همسفر _ ارومیه _ 1

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم.

نظر دادن