همسفر: همسفر - دیلمان - 2

همسفر

همسفر - دیلمان - 2

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر دیلمان در استان گیلان می رویم.

این قسمت : جاذبه های گردشگری

نظر دادن