همسفر: همسفر - اصفهان - 18

همسفر

همسفر - اصفهان - 18

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهرستان آران و بیدگل از توابع استان اصفهان می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم.

این قسمت : جاذبه های گردشگری نوش آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل

نظر دادن