همسفر: همسفر - مازندران - 12

همسفر

همسفر - مازندران - 12

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به استان مازندران می رویم.

این قسمت : میراث قرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سوادکوه

نظر دادن