همسفر: همسفر - مراغه - 7

همسفر

همسفر - مراغه - 7

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به مراغه در استان آذربایجان شرقی می رویم.

این قسمت : موزه تاریخی شهر مراغه

نظر دادن