همسفر: همسفر - قم - حرم حضرت معصومه (س) - 9

همسفر

همسفر - قم - حرم حضرت معصومه (س) - 9

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر قم و حرم حضرت معصومه (س) می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم. 

این قسمت : روایت جایگاه و مقام حرم حضرت فاطمه معصومه (س) 

نظر دادن