همسفر: همسفر - قم - حرم حضرت معصومه (س) - 11

همسفر

همسفر - قم - حرم حضرت معصومه (س) - 11

برنامه همسفر مستندی است که در آن سفری خواهیم داشت به شهر های مختلف ایران. در برنامه همسفر این قسمت به شهر قم و حرم حضرت معصومه (س) می رویم و با زوایای مختلف گردشگری، فرهنگی و مذهبی آن بیشتر آشنا می شویم. 

این قسمت : ویژگی های معماری حرم

نظر دادن